Angstcoaching

Nooit meer bang
Coachen om angst te laten verdwijnen.

Als angst je leven beheerst kan dat ondragelijk worden. Miljoenen mensen hebben angsten die niet reëel zijn. Toch zijn ze bang.
In een coachtraject help ik je van de angst af zodat je angstvrij kunt leven en kunt genieten van alles wat je meemaakt.
Angsten komen voort uit verwarring in je denken. Die angsten zetten zich vast in je lichaam waardoor je zelfs fysiek ziek kunt worden.

Niet alle angsten zijn nadelig. We hebben angst voor diepte, voor vuur, voor snelheid. Kortom, het is noodzakelijk dat de angst zich aandient als de situatie angstig is en levensbedreigend gaat worden. Door de angst worden er stoffen in je lichaam aangemaakt die aanzetten tot actie. Je vlucht, vecht, of neemt passende maatregelen om de situatie te veranderen.

Angsten die ontstaan vanuit je denken zijn erg beperkend voor jouw leven. Angst is alles overheersend en vaak kan je nergens anders meer aan denken. Angst werkt verlammend waardoor je wegkruipt, vlucht of niets meer durft te doen. Wat ik doe is de angst in perspectief brengen, waar komt de angst vandaan, wat is er eerder in je leven gebeurt waardoor deze angst zich kon ontwikkelen. Die oorzaak pakken we aan. Alle blokkades en andere redenen die er zijn waardoor de angst er is, gaan we oplossen zodat de angst kan veranderen en je weer kansen gaat zien.

Stuur een mail naar info@enneagramcollege.nl of bel 0622233462 om een kennismakingsgesprek te hebben waardoor je aanvoelt of dit voor jou de goede aanpak is en ik uit kan leggen wat de aanpak is.

Case
 Er kwam een vrouw bij me met veel angsten. Ze was bang voor haar partner, bang voor de toekomst, bang dat haar twee kinderen iets zou overkomen, angst voor het onbekende. Het was zo heftig dat ze nergens toe kwam. Ik ben met spiertesten op zoek gegaan naar de oorzaak. Het bleek dat zij in haar jeugd door een stiefvader was mishandeld. Ze werd opgesloten in de donkere koude kelder, ze werd geslagen als ze hem irriteerde, ze werd zelfs onder een koude douch gezet om tot bezinning te komen. Deze gebeurtenissen, die vijf jaar duurden, hebben haar gemaakt tot een heel angstig meisje. Haar moeder scheidde uiteindelijk van die man, maar de volgende die zich aandiende was eveneens iemand die met geweld problemen wilde oplossen. Haar hersenen waren vergiftigd met overtuigingen dat het allemaal aan haar lag. Zij was stout geweest, was tegen haar stiefvader ingegaan, ze was ongeduldig en luisterde nooit. Die overtuigingen zorgden ervoor dat ze altijd bang was, nergens een mening over had, heel volgzaam werd en precies deed wat anderen van haar verwachten.

Het kostte wat werk om al die overtuigingen weg te halen en de vergiftigde gedachten om te zetten. Langzaam veranderde ze. Ze koos voor zichzelf, ging met de kinderen apart wonen, kreeg een baan waardoor haar zelfvertrouwen toenam en leerde om van zichzelf te houden waardoor ze kon ervaren wat echte liefde is.