Stalking

Een vriendin van me is twee jaar lang gestalked door haar ex vriend. Hij belde om het half uur, de hele dag door en dat zeven dagen per week en twee jaar lang. Ze heeft een nieuw nummer genomen, maar na korte tijd had hij ook dat nummer achterhaald. Hij volgde haar als ze ergens heen ging, wachtte haar op bij de sportschool, reed op de fiets langs haar huis heen en weer of stond uren met de auto tegenover haar huis te wachten. Ziekelijk gedrag. Dit gaat over een welopgevoede, goed ontwikkelde man die een topbaan heeft op het hoofdkantoor van een grote bank. De politie kon niets doen. Pas toen hij haar bijna van de weg afreed kwam er enige actie, maar die bestond eruit dat er zo nu en dan een politieauto langs haar huis reed. Die ene keer dat hij daar voor de deur met de auto stond werd hij door de politie erop aangesproken. Maar er was geen reden tot een straat verbod of wat dan ook, want ze was niet bedreigd. Het stalken stopte pas toen ze verhuisde naar een andere stad.
Het leven van vele vrouwen wordt vergald door ex partners die er blijkbaar een dagtaak van maken om hun ex lastig te vallen. En er is niets tegen te doen. Wat gaat er in het hoofd van een stalker om? Dat heeft me bezig gehouden, tot ik er een ontmoette. Hij vertelde me dat het uit de hand gelopen was en dat het een dagelijkse gewoonte was geworden. Eigenlijk wist hij niet eens meer waarom hij het deed. Hij deed het gewoon. In het begin was hij vreselijk boos, miste haar, begreep niet dat ze direct alweer een ander had en wilde haar kwellen. Maar dan gaat het van kwaad tot erger. Hulp zou goed mogelijk zijn. In plaats van een straatverbod kan je iemand wel dwingen om in therapie te gaan. Want vrijwel altijd is de stalker een bekende van het slachtoffer. Met het Enneagram en de EIK therapie kan ik heel goed die hulp bieden. Maar een stalker komt niet uit zichzelf want hij ziet niet in dat hij een probleem heeft.