ZO NEMEN DE ENNEATYPEN BESLISSINGEN

Type 1, de Perfectionist

De Perfectionist wil altijd het beste want goed is niet goed genoeg. Nu lijkt het alsof mensen van dit type een beslissing op ratio nemen. Je zou denken dat ze wel overwogen tot een besluit komen. Maar dat ligt toch iets anders. De Perfectionist is een doener. Perfectionisten kijken dus vooral naar het praktische gedeelte. Ze kunnen heel goed driedimensionaal dingen zien. Ze hebben ruimtelijk inzicht. Dus kijken ze naar hoe het eruit ziet en wat dat voor de toekomst betekent. Daar komen dan gedachten bij, maar eigenlijk zien ze het voor zich. Van daaruit nemen ze een beslissing.

Type 2, de Helper

Dit type is een gevoelsmens. Dus reageren ze vooral vanuit hun gevoel. Maar het gevoel van type 2 is lang niet altijd betrouwbaar. Ze kleuren hun gevoel met hun persoonlijke beleving. Het is dus niet de intuïtie die voor hen bepalend is, maar welke kleuring of beleving iets voor hen heeft. Aangezien trots hun drijfveer is baseren ze hun keuzes op het gevoel van trots. Ze kijken naar wat de beslissing het voor hen betekend.

Type 3, de Winnaar

De Winnaar gaat altijd voor succes en kijkt dus bij het nemen van beslissingen naar het effect dat de beslissing heeft. Ze kunnen razend snel tot een beslissing komen en nemen daarbij in ogenschouw wat de concurrentie is of doet. Ze willen hun concurrent verslaan dus dat bepaalt mede hun keuze. Het belangrijkste is echter of er winst te behalen valt. Ze hebben een antenne voor succes. Als hun beslissing verkeert uitpakt zien ze dat als lering en zetten dat direct om in iets waardoor ze wel weer succesvol zijn. Ze richten zich op hun imago, dus dat is tevens heel bepalend voor het maken van keuzes.

Type 4, de Romanticus

Type 4 is een gevoelsmens. Alle beslissingen moeten dus goed voelen. Hun verstand verwart alleen maar. Ze richten zich op hun intuïtie en ze weten dat ze daar volkomen op kunnen vertrouwen. Dat maakt hen beslissingen voor rationele mensen soms moeilijk te volgen. Toch blijven ze dan bij hun beslissing. Ze kunnen heel irrationeel worden als ze door emoties worden overmand. Dan kunnen ze ook heel moeilijk een besluit nemen of nemen er een die niemand begrijpt.

Typ 5, de Waarnemer

Dit is het meest rationele type en ze nemen beslissingen dan ook vanuit hun hoofd. Ze analyseren, wegen dingen tegen elkaar af en nemen vervolgens een besluit. Daar kunnen ze best een tijdje over doen want direct beslissingen nemen is niet hun ding. Ze denken er over na, bekijken de zaak van meerdere kanten, winnen nog eens extern advies in, en dan kunnen ze een beslissing nemen.

Type 6, de Loyalist

Trouw en Loyaliteit staat hoog in hun vaandel. Beslissingen nemen zessen dan ook vaak gezamenlijk. Ze zoeken uit wat de anderen van een bepaald probleem of zaak vinden, vragen wat ze moeten doen en zoeken zekerheid. Die zekerheid moet heel duidelijk naar voren komen. Bij onzekerheid worden ze besluiteloos en gaan nog meer zoeken naar zekerheden. Dan pas nemen ze komen ze tot een besluit.

Type 7, de Avonturier

Dit type is een levensgenieter. Beslissingen nemen ze impulsief en zonder er al te lang over na te denken. Ze kijken naar de leuke kanten van hun besluit. Moeilijke beslissingen gaan ze uit de weg, schuiven die vooruit in de hoop dat een ander die beslissing neemt. Als dat niet gebeurt, dan moet het uiteindelijk maar. Bij hen is het dus tweeledig: heel snel beslissen als het leuk wordt en er heel lang over doen als het moeilijk is.

Type 8, de Baas

Bazen willen controle en nemen beslissingen direct. Een verkeerde beslissing kennen ze niet want iedere beslissing is de juiste op het moment dat je die neemt. Ze werken vanuit het machtsprincipe dus kijken ze wel of de beslissing hen verzwakt of kracht geeft. Ze gaan dus voor het laatste. Hun beslissingen kunnen tegengesteld zijn aan de verwachtingen van anderen. Daar zitten ze niet mee. Het gaat hun vooral om de voortgang van zaken en hun beslissingen kunnen explosief zijn als dat de zaak op gang brengt.

Type 9, de Bemiddelaar

Dit type neemt het moeilijkste een beslissing. Dat hoeven ze overigens zelf niet zo te zien. Ze wikken en wegen, maar niet vanuit hun denken. Ze doen het door rekening te houden met anderen. Ze kijken hoe iedereen er over denkt en nemen een beslissing die voor iedereen het beste is of voor iedereen het minst schadelijk. Een snelle beslissing moet je niet van de Bemiddelaar verwachten. Een goede wel.