HET KARAKTER VAN GORDON

De autobiografie van Gordon is verschenen en de zanger is zeer openhartig. Wat mij het meest opviel was hoe Gordon denkt over de roem. Als hij het vooraf geweten had zou hij nooit beroemd zijn geworden, zo vertelt hij. Hij ervaart het bekend zijn heel vaak als een last. Dat is opmerkelijk omdat maar heel weinig mensen, die echt bekend zijn, dit hebben toegegeven. Want het valt zeker niet altijd mee om overal en altijd herkend te worden.

Gordon maait in de autobiografie om zich heen. Er is hem veel leed aangedaan. De zanger/tv presentator is altijd zeer uitgesproken. HIj zegt wat hij vindt en dat is lang niet altijd handig. Daardoor heeft hij met heel veel mensen ruzie want hij voelt zich direct aangevallen. Omdat hij de aanvaller direct van repliek dient neemt de stemming tegen Gordon toe, een logisch gevolg van oorzaak en gevolg. Uiteraard is het bewonderingswaardig wat hij allemaal gepresteerd heeft. Hij kan nu al terugkijken op een glansrijke carrière. Dat hij zoveel kritiek krijgt, van pers en bekende en onbekende Nederlanders, raakt hem enorm. Ook dat is een gevolg van zijn karakter.

Als je naar het Enneagram kijkt zie je direct een gecompliceerde persoonlijkheid. Ik zie vooral het type 2, de Helper in hem terug, met een sterk stresspunt 8, De Baas en een sterke 7, de Avonturier. Allereerst zijn 2, de Helper, kant. Hij staat voor iedereen klaar, geeft cadeau’s aan wie hij liefheeft, doet alle moeite om wensen of verlangens van anderen in vervulling te laten gaan, maakt zich erg druk over onrecht en als mensen geen hulp krijgen. Gordon is een jongen met een groot hart.
Type 8, de Baas, is de oorzaak van de grote mond, het onverbloemd reageren op aanvallen en het terug vechten bij onrecht. Type 8 heeft z’n eigen waarheid en wil geen andere waarheid meer horen. Vandaar dat hij zo uithaalt naar anderen, terwijl die anderen een totaal ander beeld van de gebeurtenis hebben. De 8 in Gordons karakter zorgt er ook voor dat hij altijd doorzet en zich na iedere tegenslag weer herpakt.
De 7, Avonturier, in hem zorgt voor de taalvaardigheid, de grappen, de humor, de lol. Het is gewoon een super gezellig mens die zoekend is. Hij ziet altijd weer nieuwe uitdagingen, stort zich regelmatig in een onbekend avontuur, kan met drank en drugs regelmatig geen maat houden. Dan is hij de levensgenieter. Terug bij type 2 zwelgt hij in het verdriet, schiet door naar type 4, de Romanticus en gaat weer op zoek naar de grote liefde in z’n leven en raakt depressief als iedereen hem lijkt te verraden.

De negatieve kanten van zijn karakter is dat hij vasthoudt aan zijn waarheid, anderen onnodig aanvalt en dat het steeds aan de ander ligt. Hij is echt niet te beroerd om z’n excuus aan te bieden en verliezen draagt hij manmoedig, maar toch legt hij de oorzaak van al dat leed steeds bij de ander en ontbrandt in woede.

Het boek geeft een prachtig beeld van hoe hij denkt en reageert. Heel veel lezers zullen een andere Gordon zien dan de pers hem heeft afgetekend. En dat is voor hem de winst. Dat hij nog meer vijanden heeft gekregen neemt hij dan maar op de koop toe. Wat je deze man gunt is gelukkig zijn. Hij zoekt de liefde bij de ander. Maar je weet waar hij het kan vinden……
Het is geen vrolijk boek. Eigenlijk is het een triest boek. De roem heeft van deze man iemand gemaakt die nog maar zelden zichzelf kan zijn. En dat gun je niemand.