Pesten, de motivatie van ieder Enneagramtype

Pesten staat volop in de publiciteit. Hoe zouden de negen Enneagramtypen omgaan met pesten? Hoe pesten ze en hoe verweren ze zich er tegen.

Hierbij een bespiegeling. Als je het Enneagram kent zou je dit probleem dus ook anders kunnen aanpakken en het tot een oplossing brengen.

Type 1, de Perfectionist, gaat pesten vanuit frustratie. Dit type vindt dat de ander regels overtreedt of volledig andere normen en waarden heeft. Zo zou type 1 kunnen iemand kunnen pesten die heel slordig is, vieze kleding draagt, er onverzorgd uitziet of dieren mishandelt.

Dit type kan zich weren door de normen van de pester te veroordelen en er boven te gaan staan. Ook kan hij zich af gaan zetten door enorm z’n best te doen in de klas of in andere dingen waar de pester juist niet goed in is.

Type 2, de Helper, gaat pesten vanuit de pijn genegeerd te worden, het gevoel te krijgen er niet toe te doen of zich waardeloos te voelen. Het is meer iemand die met de anderen meedoet dan dat het zelf gaat pesten. Of de frustratie moet zo hoog zitten doordat de ander hen heeft afgewezen en voor schut heeft gezet. Type 2 is in staat een hele groep tegen iemand op te zetten.

Dit type weert zich door zich bij anderen aan te sluiten. Als dat niet lukt ervaart het het pesten als een enorme vernedering waar het nauwelijks mee om kan gaan.

Type 3, de Winnaar, heeft een verborgen superioriteitsgevoel. Als de ander dat gevoel aantast kan het bikkelhard worden en gaan pesten op gemene wijze. Het geeft dan aan zichzelf weer dat de ander inferieur is.

Het weert zich tegen pesten door zich als winnaar te gedragen en b.v. in sport uit te gaan blinken waardoor het pesten snel overgaat. Lukt dat niet dan keert het zich helemaal in zichzelf en ervaart het als de totale vernedering.

Type 4, de Romanticus, voelt zichzelf anders dan anderen. Als de ander type 4 belachelijk heeft gemaakt of in een hoek heeft gedreven kan dat de aanzet zijn om te gaan pesten. Over het algemeen zal dit type niet snel zelf gaan pesten.

Het verweert zich door nog meer in zichzelf te keren en het anders worden te vergroten. Het voelt zich totaal onbegrepen en zelf verminking of zelfdoding kan het gevolg zijn.

Type 5, de Waarnemer, zal ook niet snel anderen pesten. Dat kan het wel als de ander als dom of ‘anders’ wordt getypeerd door de Waarnemer. Ook kan het gaan pesten omdat de ander zo stupide te werk gaat dat het vanuit superioriteit gaat pesten om de ander tot de orde te roepen.

Het verweert zich ertegen door in z’n Ivoren toren te gaan zitten, in de boeken te duiken of zich onzichtbaar te gedragen. Dit type wordt, net als type 4, nogal vaak het slachtoffer van pesten.

Type 6, de Loyalist, zal anderen pesten als de groep als totaal tegen iemand is of dat iemand het groepsgevoel aanvalt. Vaak is het een groepje zessen dat gaat pesten omdat de ander ‘anders’ is. De groep doet het omdat dit de saamhorigheid van de groep vergroot. Niet zelden is er een leider die de groep er toe aanzet.

Het type 6 verweert zich tegen pesten door een groep op te zoeken die eveneens slachtoffer is of zich afwijzing houdt van het groepje dat pest. Komt dit type helemaal alleen te slaan dan voelt het zich totaal afgewezen en verzinkt het in zelfbeklag.

Type 7, de Avonturier wil graag populair zijn en kan daarom gaan pesten van iemand die volkomen niet beantwoord aan z’n ideaalbeeld. Door die persoon aan te pakken op ludieke wijze moeten de anderen lachen en maakt het zich gezien. Het kan ook gaan pesten omdat de ander echt volkomen anders is en de Avonturier voor de voeten loopt. Het wil gewoon niet met zo’n persoon gezien worden.

Het verweert zich ertegen door leuke aktes te verzinnen, grappen te gaan vertellen, er heel luchtig over te gaan doen, maar vooral niet te laten zien dat het wel pijn doet.

Type 8, de Baas, gaat pesten omdat iemand in de weg loopt, de groepsmentaliteit ondermijnt, omdat de ander als een vlieg gezien wordt die even weggejaagd moet worden. Het kan ook gaan om de macht af te bakenen om anderen te laten zien dat het alles kan maken en dat niemand hem tegenhoudt. Het kan er daarbij gewelddadig aan toe gaan.

Het verweert zich er tegen door de ander uit te dagen, aan te vallen, op te wachten als die persoon alleen is of hulp te zoeken en alsnog de aanval op te zoeken.

Type 9, de Bemiddelaar zal zelden gaan pesten. Hooguit zullen het speldenprikken zijn.

De Bemiddelaar, sluit zich voor het pesten af, verdoofd dit gevoel en zoekt steun bij anderen. Het snap niet waarom hij gepest wordt en gaat het pesten zoveel mogelijk uit de weg. Als dat niet lukt steekt het de kop in het zand en gaat daarheen waar de pester meestal niet komt. Het kan zelfs van school of huis weglopen.