Enneagram kindercoach

Kinderen van deze tijd staan anders in het leven dan de kinderen vroeger. Dat kan ook niet anders gezien de veranderingen in de maatschappij. De huidige maatschappij is met haar waarden en normen niet of nauwelijks ingericht op de behoeften van het hedendaagse kind.
Wat een speelparadijs behoort te zijn is een bedreigende leefomgeving geworden waarin het kind zich onbegrepen en eenzaam voelt. Dit zorgt voor fysieke problemen en gedragsproblemen. Het aantal kinderen dat extra zorg nodig heeft groeit en kan door de daartoe aangewezen instanties niet optimaal worden geholpen.

“Wat is er met mijn kind aan de hand?”

Om deze vraag op te lossen geeft Enneagram Kindercoach een oplossing. De methode die gevolgd wordt staat voor het teruggaan naar de kindertijd van de ouder. In de praktijk zien we dat onze kinderen juist dát gedrag gaan vertonen of juist tegen díe ervaring aanlopen waarvoor wij, als ouders, hen hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedragingen kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en onze eigen ervaringen vanuit het verleden. Echter, soms zien we bij ons kind gedrag terug wat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is dus moeilijker te traceren in ons eigen gedrag maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren primair op de signalen van de omgeving. De Enneagram Kindercoach gaat terug naar het kind in jou en geeft op liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop het kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat het kind vanzelf mee verandert als jij dat stukje in jezelf heelt.

Je maakt gebruik van de twaalf kernverlangens. Zorg, geruststelling, bewondering, vertrouwen, aanmoediging, goedkeuring, begrip, respect, erkenning, bevestiging, waardering en acceptatie. Elke leeftijdsfase heeft zijn eigen specifieke kernverlangens. Zo heeft een puber veel erkenning en bevestiging nodig maar ook begrip en respect. Wanneer de puber dit niet krijgt zal het moeilijker worden om deze leeftijdsfase goed te doorlopen. De puber zal zich beschermen tegen de pijn die het daarmee oploopt. Het past zich aan. Deze bescherming is vaak onbewust maar wel nadrukkelijk aanwezig en draag je nu nog steeds bij je. Het vormt de basis voor de ‘problemen’ die je ervaart met of bij je kind. Wanneer onze kinderen het moeilijk hebben raakt dat een stuk in ons. Deze methode laat zien dat het niet ons kind is dat ons zo raakt maar dat het de pijn is van het kind in onszelf.

Hoe gaat dat nu in zijn werk?
Als Kindercoach werk je met EE (Emotioneel Evenwicht), kernverlangens, Enneagram, NLP (Neuro Linquistisch Programmeren) om de aanpak te ondersteunen. Alleen de bewustwording van het gedrag verandert het gedrag immers nog niet. EE en NLP zijn mooie technieken die meehelpen het ‘probleem’ zo helder mogelijk neer te zetten en te verwerken.

Wat zijn de tarieven voor een coachingsessie?
Een sessie duurt ongeveer één à anderhalf uur. Een (kennismakings)sessie, waarin ook getest wordt, bedraagt ca. € 45,- tot € 75,- per sessie, afhankelijk van de tijdsduur.

Wie zijn de Enneagram Kinder Coaches in Nederland?
Onderstaand vind je een overzicht van deze coaches in Nederland en België. Tevens vind je hier hun adresgegevens zodat je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen om eventueel vragen te stellen of je aan te melden voor een persoonlijke sessie.terugCoaches