Spiertesten

Spiertesten is een oud gebruik, oorspronkelijk afkomstig uit China. Het wordt gebruikt in Kinesiologie, Touch for Health, en natuurlijk in de EIK Methode en het Enneagram. De spieren geven een stress reactie, dus een verzwakking, als iemand niet de waarheid spreekt. Dat is bewust liegen. Maar het werkt ook heel goed bij onbewuste onwaarheden. Oftwel, Als het onbewuste en het bewuste het oneens zijn met elkaar ontstaat er een verzwakking in de aangespannen spier. Alsd iemand denkt gelukkig te zijn maar onbewust voelt dat helemaal niet zo, dan geeft de spiertest dat aan. Daardoor kan je heel snel iemand testen om blokkades, negatieve overtuigingen, triggers, verdriet, pijn, angst en noem maar op. Die kan je dan vervangen door accupressuurpunten op het lichaam te activeren. In de EIK Methode maken we daar gebruik van. Zo kan je, middels het Enneagram, iemands persoonlijkheid, z'n drijfveren, aansturingen en blokkades testen.