Procesmodel

Een van de oudste modellen van het Enneagram is het Procesmodel. In de oudheid werd er voornamelijk met het procesmodel gewerkt. Het uitgangspunt is dat alles een proces is. Een proces bestaat uit negen stappen. Ieder proces kent derhalve een vast patroon. Door dat patroon te kennen kun je zien waar jij staat in jouw proces en wat je volgende stappen kunnen zijn. Je kunt ook zien waar de ander staat in diens proces. Dan kun je jouw proces en dat van de ander gelijktrekken zodat jullie samen een proces lopen. In bedrijven is er sprake van het bedrijfsproces, het teamproces en het inididuele proces van alle teamleden. Door vanuit het procesmodel te werken kan die ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde richting uit wijzen.

Het procesmodel komt al voor bij Pytagoras (600 bv Chr) die zijn octavenleer uitwerkte op het procesmodel. Er zijn nog veel meer mogelijkheden met dit model. Van belang is vooral dat het doel helder en duidelijk is. Vanuit dat doel kun je zien welke stappen je moet zetten om tot je doel of het teamdoel te komen.