Opleidingen

Enneagram Kindercoach

Een kind is niet lastig, een kind heeft het lastig. Kinderen hebben het moeilijk om hun plek te vinden binnen hun omgeving. Het lijkt het gemakkelijkst om kinderen die als moeilijk of lastig worden ervaren, direct een etiketje op te plakken. Met een etiket wordt een kind in een kader gezet. Dat kan een gevoel van opluchting en rust geven. Opluchting vooral voor de ouder/opvoeder. Maar dat is niet de oplossing voor de problemen die er zijn binnen een gezin of klas.
De visie die wij binnen de opleiding Enneagram Kindercoach expliciet uitdragen is dat het gedrag van een kind een directe oorzaak vindt in de actie van de ouders of opvoeders. 
Ergens in het proces van opvoeden en opgroeien kunnen zaken anders lopen of misgaan die disharmonie en spanningen opleveren. Dat pakken we aan met het Protocol van Enneagram Kindercoach.
 

WAAROM

Enneagram Kindercoach maakt duidelijk wat er speelt tussen jou en je kind.
Je werkt gedurende de opleiding aan jezelf en je onverwerkte kindstukken.
Je krijgt een gedegen opleiding om als Kindercoach aan de slag te gaan.
Je kan tevens met gezinnen aan het werk.
 
Innerlijk Kind
We zijn allemaal kind geweest. Die kinderen zijn nog steeds in ons aanwezig. Als er NU iets gebeurt en er is een herinnering aan iets dat ooit als kind aan de orde was, dan kan je vanuit dat kind reageren. Dat Innerlijk Kind werk speelt ook een belangrijke rol in de opleiding en je werkt natuurlijk aan je eigen onverwerkte kindstukken.
 

DEUGDEN

Het Enneagram biedt een geweldig inzicht in de problemen van kinderen of binnen gezinnen. 
Door vanuit het Enneagram te werken hoeft het kind niet veel te vertellen (wat ze vaak al als lastig ervaren) en ga je direct aan de slag om de oorzaak van het probleem in beeld te brengen. 
In de opleiding leer je om de actie van de ouder te doorzien, het gedrag van zowel kind als ouder te ontrafelen, de onderliggende behoefte van het kind boven water te halen, het probleem helder te krijgen om het vervolgens in de kern (dus bij de oorzaak) aan te pakken. 
We gaan in de opleiding uit van de deugden en talenten van het kind. 
 
Het gaat om het verhelderen van waar het kind goed in is, wat de talenten zijn en hoe je die geactiveerd krijgt. 
Als het kind de talenten die het in zich heeft kan laten zien verandert het gedrag.
Wij starten in eerste instantie samen met de ouders, in een later stadium kunnen wij met het kind verder kijken wat nodig is. In de basis werk je dus vaak met de ouders/opvoeders en met het kind. 
 

WAT BEHELST DE OPLEIDING

*  Wat zijn jouw onverwerkte kindstukken?
* Enneatype van kinderen: hoe herken je het en wat is het gedrag?
* Hoe breng je kinderen naar hun kern?
* Wat is het type van de ouders?
* Waar staat het kind in De Weg naar Vrijheid


* Welke Kernverlangens of Basisbehoeften komt het tekort?
* Procesmodel van opvoeden
* Actie van de ouder en reactie van het kind
* Wat zijn de werkelijke talenten van het kind?
* Wat zijn de deugden van het kind?
* Wat heeft het kind als voorbeeld en hoe geef je hem/haar waar hij/zij behoefte aan heeft?

OUDERS EN KIND

De opzet is dat je leert om als coach met de ouders te werken, waardoor het gedrag van het kind verandert. Je leert om uit te zoeken wat het kind mist en hoe de ouders dat kunnen aanvullen.
Het is een ervaringsgerichte opleiding. Je doorloopt dus zelf ook alle stappen van het protocol.
Het is een gecertificeerde opleiding. Je kunt na afloop van de opleiding lid worden van de beroepsvereniging BATC, het CAT en van het Platform Enneagram Professionals en de IEA (International Enneagram Association).
De opleiding wordt verzorgd door gedragsdeskundige Willem Jan van de Wetering, en sociaal pedagogisch hulpverlener Jamila El Mansouri.
 

VOOR WIE

Deze opleiding kan je zonder andere coach opleidingen gevolgd te hebben doen. Het is een aanbeveling als je al met kinderen werkt, als coach ervaring hebt of andere opleidingen hebt gevolgd. In de eerste vier modules leer je spiertesten, het herkennen en testen van het Enneagramtype van het kind en van de ouders, het type bepalen van het gezin. Je leert de weg die het kind loopt van geboorte tot volwassenheid en de 12 kernverlangens die een kind nodig heeft om tot volwassenheid te komen. Daarna gaan we dieper in op het in kaart brengen en opsporen van de oorzaken van het probleem. 
 
De opleiding Enneagram Kindercoach is erkent door verschillende beroepsverenigingen zoals BATC en het CAT.
 

GEGEVENS

Lokatie: Omgeving Amersfoort/Utrecht
Kosten: €1.995.-, inclusief uitgebreide manual, luxe lunchbuffet, koffie, thee (voor studenten van EIK ontvangen een korting)
(betaling in termijnen is mogelijk)
Aantal opleidingsdagen: 18
Tijden: van 10.00 tot 17.00 uur
Studielast: ca. 2 uur per week
Data 2020: Start 1 en 2 februari, 29 feb en 1 maart, 28 en 29 maart, 9 en 10 mei, 6 en 7 juni.
12 en 14 september, 10 en 11 oktober, 14 en 15 november, 12 en 13 december
Trainers: Jamila El Mansouri ea
Degene die EIK hebben afgerond hebben vrijstelling van de eerste 8 modules en wordt de prijs aangepast.

 

terug