Bijscholingsdag

Het thema is: THE ENNEAGRAM OF HEALING, oftewel, het Enneagram van heling.
Een Amerikaanse arts heeft het Procesmodel van Heling uitgewerkt. Ik vind het geweldig en heb het helemaal uitgewerkt en er een protocol van gemaakt.
De reden dat hij dit deed was de vaststelling dat veel patiënten niet volledig genezen of heel worden. Sommige haken al in het begin van je traject af, anderen vlak voor het einde van het traject. De ziekte of kwaal komt later vaak weer terug.
Dat hij het laatste stukje blijkbaar niet doet, zien wij niet. De cliënt gaat, als de ziekte of het probleem zich weer voordoet, niet terug naar ons maar gaat een ander traject in.
Om de proef op de som te nemen heb ik Amerikaanse onderzoeken van artsen gebruikt en daarna zelf 20 ex cliënten van mij gebeld met de vraag hoe het met ze ging en of ze daarna nog een ander traject hadden gedaan. De score vanuit Amerika komt hier aardig mee overeen. Dat onderzoek wees uit dat 46% opnieuw terugvalt in oude patronen en de kwaal zich opnieuw aandiende of dat er een variant ontdekt werd. Bij mij gaf 34% aan dat de klacht weliswaar verbeterd was maar niet volledig over, dus dat ze een andere therapeut hadden gezocht. Bij mijn onderzoekje moet ik wel opnemen dat misschien niet iedereen tegen mij even eerlijk is geweest. Kortom, boeiend materiaal als je er achterkomt wat de oorzaak is van het hoge percentage terugval.
Ik heb een protocol gemaakt op het Proces van Heling. Dat geeft voor jou aan waar de cliënt staat, wat hij nog te doen heeft en welke adviezen, huiswerk of bewustwording jij kan geven om tot 100% heling kunt komen. Dat gaan we op deze bijscholingsdag doen.
 

De kosten zijn €60 inclusief uitgebreid lunchbuffet, koffie, thee water en snacks de hele dag door, een protocol om mee te werken en een manual.

terug