2 De Helper


Helper, gever, assistent, engelbewaarder, moeder, kracht op de achtergrond, planner, minnaar.

Kenmerken Enneagramtype 2
Ze staan klaar voor de ander.
Ze zijn ieders steun en toeverlaat.
Ze zijn betrouwbaar.
Ze zijn gezellig.
Ze zijn de grote verleider.
Ze kunnen zich ondergeschikt maken aan een ander.
Ze kunnen emoties uiten.
Ze zijn genereus.
Ze zijn vastberaden en liefhebbend.
Ze vermijden afwijzing en willen goedkeuring krijgen.
Door ‘nodig’ te zijn en een centrale plaats in te nemen wordt hun trots gevoeld.
Ze kunnen eigen gevoelens onderdrukken om op anderen goed over te komen.
Hun vrijheid is een groot goed.
Ze passen zich aan anderen aan.

De belangrijkste drijfveer van ‘tweeën’ is de gerichtheid op de ander. Ze willen helpen wanneer en waar dat mogelijk is. Ze willen geaccepteerd worden door anderen. Ze richten zich dus op de groep. Ze zijn begaan, meelevend, kunnen heel goed geven en weten precies wat anderen nodig hebben.

Aandacht, waardering en acceptatie
Maar ‘tweeën’ weten niet wat ze zelf nodig hebben. Ze vergeten zichzelf. Ze ontlenen hun eigenwaarde aan de aandacht en waardering die ze van anderen krijgen. Eigenlijk willen ze dus iets terug hebben voor hun hulp: aandacht en waardering. Vandaar dat ze graag geven maar minder goed kunnen ontvangen. Ze willen hulp geven om zo aandacht te krijgen. De acceptatie binnen een groep vergroot hun eigenwaarde en zelfrespect. Als ‘tweeën’ niet geaccepteerd worden door anderen kunnen ze furieus worden. Ze richten hun kwaadheid op anderen en gaan gebruik maken van emotionele manipulatie.
Ze bezorgen anderen bijvoorbeeld een schuldcomplex. Ze vinden dat ze altijd klaar hebben gestaan voor de ander en dat die nu de verplichting heeft om wat terug te doen. Dat terugdoen is dat  ze zich geacceptereerd en gewaardeerd voelen.

Tweede viool en schouderklopjes
‘Tweeën’ kunnen zichzelf opofferen voor anderen. Ze zijn gezellig, heel sociaal, meevoelend en laten hun emoties de vrije loop. Maar diep van binnen is er iets anders. Daar zit een stuk eenzaamheid. Om die eenzaamheid te verbergen zijn ze altijd bezig met anderen. ‘Tweeën’ kunnen heel goed de tweede viool spelen. Ze willen best op de achtergrond staan en hoeven niet zo nodig in de spotlights te komen. Maar ze verwachten dan wel een schouderklopje voor wat ze gepresteerd hebben van degene die de eerste viool speelt. Ze genieten ervan als de ander (partner, baas, vriendin) succes heeft. Ze kunnen zich heel mooi maken. Door mooi te zijn voelen ze zich goed. Het is net of ze zachtjes weergeven: zie mij, hoor mij, voel mij. Het voelen is voor hen belangrijk want ze doen de dingen op hun gevoel. Ze zijn open, enthousiast en kunnen het beste in anderen naar boven halen. Ze kunnen zich in de liefde helemaal aan een partner geven en gaan er dan voor de volle honderd procent voor. Dit slaat volkomen om als ze geen aandacht en waardering krijgen. Ze willen horen dat ze mooi zijn, dat hun hulp gewaardeerd wordt en hun liefde woordelijk beantwoord wordt. Als dat niet gebeurt manipuleren ze met emoties.

Verlangen naar vrijheid
‘Tweeën’ willen ook graag hun zin krijgen en kunnen het zo draaien dat ze die ook krijgen. Dat kan door te zeuren, te manipuleren of door te verleiden. Ze passen zich vaak aan anderen aan om hen te behagen en vragen zich niet vaak af wat ze zelf nodig hebben. Door dat aanpassen raken ze in verwarring want de eigen ik raakt steeds meer zoek. Het is net of ze meerdere ikken hebben die van zichzelf en van al die anderen waar ze aan geven of voor klaar staan. Ze verlangen naar vrijheid maar voelen zich ingeperkt omdat anderen geholpen moeten worden.

Angst en trots
‘Tweeën’ zijn nogal eens slordig en komen nog wel eens te laat. Ze hebben een eigenaardige eigenschap: ze kijken de ander altijd aan tijdens een gesprek. Zelden wenden ze hun ogen af van de ander als ze in gesprek zijn. Hun grootste angst is om niet geliefd te zijn en hun grootste verlangen is om geliefd te zijn. Vandaar dat ze zich altijd richten op wat de ander wil. Als ze zorgzaam zijn en voor anderen klaarstaan gaat alles goed.

Verdedigingsmechanisme
‘Tweeën’ voelen zich trots als ze nodig zijn, als ze veel voor anderen betekenen en als ze liefde, aandacht en waardering krijgen. Als ze geen aandacht en waardering krijgen is er sprake van gekrenkte trots en kunnen ze erg kwaad of manipulatief worden. Om die trots maar niet te voelen gebruiken ze als verdedigingsmechanisme verdringing. Ze verdringen hun ware gevoelens zodat ze zich op de ander kunnen richten. Hun echte gevoel, hun diepe eenzaamheid en hun eigen behoeften worden verdrongen.

terug