5 De Waarnemer


Waarnemer, wijze man/vrouw, observator, denker, wijsgeer, filosoof, informatiejunkie.

Kenmerken Enneagramtype 5
Ze kunnen goed alleen zijn.
Ze hebben briljante ideeën.
Ze houden van duidelijke afspraken.
Ze werken goed met een tijdsindeling en omschrijving van verantwoordelijkheden.
Ze zien kennis als macht.
Ze vinden dat specifieke informatie de sleutel is.
Ze kunnen met heel weinig overleven en zich met nog minder behelpen.
Hun motto is: ‘my home is my castle’.
Ze kunnen de verschillende levensgebieden heel goed van elkaar scheiden.
Ze weten moeilijkheden te vermijden.
Ze kunnen zeer spiritueel zijn.
Ze vinden dat liefde en haat dicht bij elkaar liggen.
Ze willen emotionele controle.
Ze kunnen een gebeurtenis, boek of lezing in één zin samenvatten.
Ze zijn uitstekende waarnemers.

‘Vijven’ zijn gericht op kennis. Ze willen alles begrijpen. Als ze iets niet begrijpen zullen ze hun vingers er niet aan branden. Ze zullen echt niet iets vertellen wat ze niet zeker weten. Het zijn überhaupt geen praters want wat ze willen zeggen weten ze al. Ze willen het wel vertellen als je echt geïnteresseerd bent. ‘Vijven’ baseren zich graag op feiten. Vandaar dat ze vaak in wetenschappelijke onderzoeken terug te vinden zijn. Ze baseren zich graag op onderzoeken en op datgene wat bewezen is. Alles wat niet bewezen is, is dubieus en mag niet voor waar worden aangenomen. Vaak zijn ‘vijven’ in hun bewoordingen heel voorzichtig. Ze willen datgene wat ze weten graag in goede woorden weergeven zodat het duidelijk is wat ze willen zeggen.

Objectieve waarnemers
‘Vijven’ begrijpen het leven niet. Om het leven te begrijpen willen ze alles weten. Ze willen feiten en kennis om de essentie van hun bestaan te ontdekken. Vandaar dat ze zo leergierig zijn en pas iets geloven als ze het hebben kunnen doorgronden. Ze zijn in staat om objectief waar te nemen doordat ze zich terugtrekken en afstand nemen. Als ze afstand hebben genomen nemen ze de tijd om tot een objectief standpunt te komen en dan pas komen ze weer naar voren.

Minimalisten en sociale verplichtingen
‘Vijven’ zijn betrouwbaar en respectvol. Ze hebben veel respect voor mensen die veel weten en betrouwbaar zijn. Ze zijn zeer op zichzelf en kunnen goed alleen zijn. Het zijn minimalisten want ze kunnen met heel weinig toe. Ze hoeven niet uitgebreid te dineren om hun gevoel van trek tegen te gaan. Ze hoeven geen nieuwe spullen zolang de oude niet versleten zijn. Ze hechten niet veel waarde aan kleding, auto’s en andere spullen. ‘Vijven’ zijn niet erg sociaal. Ze hebben een hekel aan sociale verplichtingen. Verjaardagen zijn voor ‘vijven’ geen feest. Op hun eigen verjaardag kan het zijn dat ze zich terugtrekken in hun eigen kamer. Als je dan vraagt wat er aan de hand is vertellen ze je dat het gepraat net als vorig jaar over de buurt, de kinderen en de school gaat en dat ze dat verhaal al kennen.

Kalme mensen met een sterke intuïtie
‘Vijven’ praten liever met mensen van gelijk niveau en met gelijke belangstelling. Ze kunnen opeens breedsprakig worden als hun werk of hun hobby ter sprake komt. Het zijn rustige, kalme mensen die je beslist niet de oren van het hoofd praten. Ze hebben een hekel aan prietpraat en aan praten om aan het woord te zijn. ‘Vijven’ zeggen iets als ze iets te vertellen hebben dat voor anderen van belang kan zijn. Ze zijn niet snel uit hun evenwicht te brengen ook al omdat ze niet verstrikt willen raken in emoties. Ze kunnen wel over gevoelens praten maar ze voelen is moeilijker. Ze doen de dingen graag zelf omdat ze dat al op jonge leeftijd hebben geleerd. Ze hebben een hekel aan onverwachte zaken. Zo kunnen ze plotseling langs komende visite het gevoel geven niet welkom te zijn. Op hun werk worden ze niet graag voor pietluttigheden gestoord. Ze denken in beelden. Vandaar dat ze vaak naar de juiste bewoordingen zoeken om zich correct uit te drukken. Ze hebben een sterke intuïtie alleen noemen ze het zelf een zeker weten. Ze komen onbewogen over en tonen geen emotie. Waar de ‘vieren’ diep willen voelen willen ‘vijven’ diep denken. Hun gesprekken gaan altijd ergens over.
Als alles tegenzit en ze de indruk hebben onvoldoende kennis te hebben worden ze inactief. Ze trekken zich terug en komen niet meer te voorschijn.

Verdedigingsmechanisme
Vijven kunnen heel goed verzamelen want ze hebben een angst voor schaarste. Onbewust leren ze zichzelf om met weinig toe te kunnen omdat er wel eens een periode van schaarste zou kunnen komen. Ze verzamelen ook graag vanwege hun drang om alles compleet te hebben. Ze willen niet alleen alles weten maar ook alles hebben wat met die kennis te maken heeft. Als hun hobby postzegels verzamelen is willen ze de series ook compleet hebben. Als ze oude auto’s verzamelen van een bepaald merk moeten ze ze ook allemaal hebben. Het heeft alles te maken met hebberigheid. Ze zijn hebberig naar kennis. Om die hebberigheid niet te voelen en onbewust te maken gebruiken ze het verdedigingsmechanisme isolatie. ‘Vijven’ isoleren zich van een situatie of isoleren hun gevoelens. Ze trekken zich terug in hun ivoren toren en komen pas weer te voorschijn als ze een antwoord hebben. Door zich te isoleren hebben ze niet door dat er hebzucht onder zit.

terug