8 De Baas


Baas, kampioen, uitdager, potentaat, leider, strijder.

Kenmerken Enneagramtype 8
Zijn rechtvaardig en eerlijk.
Ze vermijden zwakte.
Ze houden controle over eigen bezit en leven.
Ze zijn zeer energiek.
Ze zoeken naar de bevrediging van lust.
Ze vinden dat hun manier de beste is.
Ze leven heftig en intens.
Ze geven duidelijke grenzen aan.
Ze toetsen de grenzen en gevolgen van regels.
Ze zijn op zoek naar de waarheid die verward wordt met eigenbelang.
Ze zetten de eigen kracht in ten behoeve van anderen.
Voor hen zijn strijd, seks en avontuur manieren om contact te maken.
Voor hen is het alles of niets.
Ze willen controle over de situatie.
Ze zorgen ervoor niet gekwetst te worden door anderen.
Ze vinden het sluiten van een compromis een uiting van zwakheid.
Ze zaaien verdeling om te zien waar iedereen staat.
Ze kennen geen verborgen agenda.
Ze willen volledig geïnformeerd worden.
Ze zijn allergisch voor manipulatie.

‘Achten’ zijn doeners. Bij hen is er altijd sprake van actie. Ze kunnen niet stilzitten en de zaken op hun beloop laten. Ze willen altijd en overal controle. ‘Achten’ kunnen er moeilijk tegen gecontroleerd te worden. Ze zijn liever zelf de stuurman of nog beter, de kapitein.

Krachtig en doelbewust
‘Achten’ stralen kracht uit. Ze zijn sterk, zeker mentaal maar ook vaak fysiek. Het zijn mensen die door hun uiterlijk en hun stem indruk maken op anderen. Ze zijn opwindend; je zult je bij een ‘acht’ zelden vervelen. Ze zijn doelbewust en heel duidelijk. In hun duidelijk willen zijn kunnen ze iets te ver gaan. Ze zijn dan ronduit bot of zelfs onbehouwen. Ze zijn op zoek naar de waarheid maar vaak is dat hún waarheid. Ze denken echter dat ze de totale waarheid kennen en handelen vanuit die overtuiging. Ze zijn vriendelijk, grootmoedig en onafhankelijk.

Onafhankelijk en passievol
‘Achten’ zijn niet graag afhankelijk van wie of wat dan ook. Ze doen de dingen graag alleen of geven opdracht om het door anderen te laten doen. Het zijn macho’s die hun kwaadheid niet oppotten maar het direct uiten. Ze zeggen wat ze vinden en als jou dat niet aanstaat heb je pech gehad. Ze dansen niet graag naar andermans pijpen. Ze kunnen ruzie maken om duidelijkheid te scheppen en de verhoudingen even recht te zetten. ‘Achten’ zijn de ruwe bolsters met de blanke pit. Ze doen eerst en denken dan na. Ze hebben wel eens spijt van hun acties en zijn dan niet te beroerd om hun excuses aan te bieden. Ze zijn altijd op zoek naar hun grenzen. Ze leven makkelijk, hebben geen gewetenswroeging en zeggen waar het op staat. Ze willen het liefst alles controleren. Als ze in hun baan geen gezag hebben zullen ze hun gezag thuis laten gelden. Dat kunnen ze ook in hun hobby, bijvoorbeeld sport, doen. Ze zijn fel en gedreven. Alles wordt met grote passie gedaan en gezegd. Als ‘achten’ iets gepassioneerd uitleggen lijkt het alsof ze ruzie maken.

Grote leiders en gedreven beschermers
‘Achten’ kunnen grote leiders zijn. Ze hebben visie en zijn snel. Door hun alertheid zijn ze de concurrentie vaak een slag voor. Hoe groter de tegenstand hoe heftiger hun vechtlust. Ze geven nooit op maar bijten zich in een zaak vast en willen winnen. Ze willen macht en schromen ook niet om die macht te gebruiken. Als je hun vertrouwen hebt gewonnen hebben ze alles voor je over. ‘Achten’ hebben een hekel aan zwakte maar een grote liefde voor de underdog, voor die mensen die door omstandigheden hun lot niet meer in eigen hand hebben. Op dat moment zijn ‘achten’ er om het voor hen op te nemen. Ze beschermen deze mensen en beschermen hun geliefden. Het gezin is heilig voor ‘achten’. Een ‘achtman’ die na de scheiding zijn kinderen niet meer mag zien wordt een kruitvat. Die kinderen zijn z’n alles en hij zal alles doen om er bij in de buurt te zijn. ‘Achten’ beschermen anderen die dat niet zelf kunnen. Als je echter te lamlendig bent om voor jezelf op te komen laten ‘achten’ je vallen. Ze kunnen er niet tegen als mensen de kansen die ze krijgen niet grijpen.

Verdedigingsmechanisme
‘Achten’ worden gedreven door woede en die woede zorgt ervoor dat ze altijd in controle willen blijven. Om die woede niet te voelen gebruiken ze het verdedigingsmechanisme ontkenning. Ze ontkennen botweg dat er iets aan de hand is. Ze ontkennen hun emoties terwijl ze best heel emotioneel kunnen zijn. Maar emoties zijn verwarrend, ze reageren liever op hun instinct dan dat ze naar hun gevoel luisteren. Dat instinct wordt door ‘achten’ overigens vaak verward met hun gevoelens.

terug