9 De Bemiddelaar


Bemiddelaar, onderhandelaar, vredestichter, bevrijder, heilige, liefhebbende, natuurlijk persoon.

Kenmerken Enneagramtype 9
Ze zijn neutraal.
Ze vermijden woede en conflicten.
Ze nemen geen impulsieve beslissingen.
Ze handelen vaak uit gewoonte.
Ze gaan graag met de stroom mee.
Ze zijn spiritueel.
Ze kunnen moeilijk afscheid nemen en ‘nee’ zeggen.
Ze zijn trouw in relaties.
Ze komen tot bloei bij een positieve ondersteuning.
Ze hebben begrip voor de standpunten van anderen.
Ze zijn de ideale bemiddelaar.
Ze willen een duidelijke structuur om beslissingen te ondersteunen.
Ze nemen geen onnodige risico’s.
Ze stellen deadlines en een duidelijke structuur.
Ze nemen beslissingen door te weten wat ze niet willen.

‘Negens’ zijn attent, aardig, begripvol en gezellig. Het zijn mensen die heel goed kunnen geven. Ze kunnen zichzelf wegcijferen voor anderen en bieden hun hulp zonder er ooit iets voor terug te verlangen. Ze passen zich heel snel aan anderen en de omstandigheden aan. Ze nemen de dingen zoals ze komen. Vaak lijkt het of ze ervan uitgaan dat datgene wat niet lukt niet voor hen bestemd is.

Vredelievende bemiddelaars
‘Negens’ zoeken altijd het compromis. Ze kunnen best kwaad worden maar het duurt meestal erg lang voordat ze het zijn. Ze hebben een hekel aan ruzie. Veel liever lossen ze een ruzie op of proberen ze escalatie te voorkomen. ‘Negens’ hebben begrip voor anderen. Ze begrijpen anderen zo goed dat ze totaal uit elkaar liggende standpunten tot elkaar kunnen brengen. Het zijn dus echte vredelievende bemiddelaars. In hun pogingen conflicten te voorkomen kunnen ze hun eigen wensen en verlangens helemaal naar de achtergrond verdringen. Het zijn tevreden mensen. Ze nemen genoegen met wat ze krijgen en zijn geneigd zich bij de situatie neer te leggen. Ze kunnen goed vechten, maar dan voor de goede zaak of voor de ander maar moeilijk voor zichzelf. Ze lijken een slapende kracht in zich te herbergen.

Creativiteit
‘Negens’ zijn creatieve mensen. Er zijn kunstenaars onder hen maar ook creatieve denkers. Dit type kan wat gemakzuchtig zijn. Ze laten de dingen een beetje op hun beloop. Ze hebben gezag maar gebruiken dat vaak te weinig. Ze lijken zich vaak af te vragen hoe ze dingen voor zichzelf wat gemakkelijker kunnen maken. Ze ontlopen vaak de problemen. Als ze zich met problemen gaan bemoeien lossen ze die meestal ook snel op en worden ze erg actief. Denk nu niet dat ‘negens’ de hele dag in een hoekje zitten te lezen want er zijn veel sporters onder dit type. De ‘negen’ bevindt zich dan ook in het lichamelijke centrum. Ook zijn het mensen die heel gezellig zijn en best van een feestje houden. Ze komen meestal wat langzaam op gang maar daarna houden ze de vaart er ook goed in. Hun grote kracht is hun rust, inzichten, creativiteit en de zelfopoffering voor het hogere doel. Ze zijn vaak zo begripvol voor anderen dat het net lijkt of ze samensmelten met de ander. Een ‘negen’ kan het leven van de partner of van de ouder gaan leven. Ze cijferen zichzelf helemaal weg en doen precies hetzelfde als de ander en gaan in hun ritme mee.

Moeilijke beslissers met grote intuïtie
Het nemen van beslissingen kan voor ‘negens’ moeilijk zijn. Ze kunnen dat wel als er geen persoonlijk belang bij is. Meestal steunen ze op gewoonten. Daardoor kunnen ze in hun roes blijven en worden ze niet tot het maken van beslissingen gedwongen. Afscheid nemen vinden ze moeilijk net als ‘nee’ zeggen. De werkwijze van ‘negens’ is soms wonderlijk. Ze besteden vaak veel energie aan onbelangrijke dingen. Aan de hoofdzaken lijken ze maar niet toe te komen. Een opdracht wordt niet van a tot z uitgevoerd maar in stukjes. Ze beginnen ergens vaak zomaar middenin en voeren de klus dan in delen uit. Daardoor hebben ‘negens’ moeite om zich aan deadlines te houden.
Ze hebben een grote intuïtie en ervaren dat als iets heel gewoons. Spiritualiteit komt bij hen veel voor maar ook dat wordt als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Ze weten het gewoon en hoe dat benoemd wordt vinden ze minder interessant. Een sterke persoon naast zich stellen ze op prijs, daardoor blijven ze zelf een beetje uit de wind en komen ze niet in conflicten terecht. Opvallen hoeven ze niet en ze kunnen zich zowel heel goed kleden als niets om kleding geven.

Verdedigingsmechanisme
De grootste angst van ‘negens’ is scheiding of verwijdering en hun grootste verlangen is zich te verbinden met anderen. Ze kennen woede maar onderdrukken die. De woede komt er zelden uit. Die kunnen ze onder de kurk houden door zichzelf te verdoven. Hun verdedigingsmechanisme is dan ook zelfverdoving. Hierdoor hebben ze niet door dat ze eigenlijk heel erg kwaad zouden moeten worden. Zodra er woede opspeelt verdoven ze zichzelf en zo vertragen ze het proces. Hun gerichtheid is op fijngevoeligheid en hun streven is een liefdevolle en vredelievende wereld.

terug