Enneagram verdieping

Het enneagram is verdeeld in drie centra.
De 5, 6 en de 7 behoren tot het intellectuele centrum. De 2, 3 en de 4 behoren tot het emotionele centrum. De 8, 9 en de 1 behoren tot het motorische centrum.
Was je vroeger als kind heel goed op school en deed je veel met je hoofd dan is de kans groot dat jouw Enneatype terug is te vinden in het intellectuele centrum. De kans is groot dat je dan een 5, 6 of een 7 bent. Misschien herinner je je dat je als kind heel emotioneel was. Dan behoor je meer in het emotionele centrum en is de kans groot dat je enneatype een 2, 3 of een 4 bent. Weet je of je als kind zeer lichamelijk was? Was je snel en actief? Dan vind je jezelf terug in het motorische centrum bij de 8, 9 en de 1.

De mensen in het motorische centrum worden gekenmerkt door kwaadheid; de mensen uit het emotionele centrum door verdriet; de mensen uit het intellectuele centrum door angst.
Mentaal worden de typen uit het motorische centrum gevormd door zelfverdoving; de typen uit het emotionele centrum worden gekenmerkt door verwarring, een soort identiteitscrisis.
De typen uit het intellectuele centrum worden gekenmerkt door achterdocht omdat ze uitgaan van angst. Wat zijn de primaire emoties in jouw leven? Is dat kwaadheid, verdriet of angst?

Wat is je primaire gedachte? Is dat zelfverdoving, verwarring of achterdocht? Nu kun je met behulp van de informatie die je al hebt je type terugvinden.
Van de drie centra kun je ook zeggen dat de intellectuele mensen meer in hun hoofd zitten. De mensen uit het motorische centrum zijn buik-mensen en de mensen uit het emotionele centrum zijn hart-mensen. Degenen die zichzelf terugvinden in het buik-centrum hebben vaak problemen met hun hoofd (kwaadheid). Zij die zichzelf terugvinden in hun hoofd hebben vaak op jonge leeftijd problemen met hun buik (angst). Mensen die zichzelf terugvinden in hun hart hebben vaak problemen met verdriet.

Het intellectuele centrum

Het emotionele centrum

Het motorische centrum

Het Enneagram, wat kun je ermee

terug