Het emotionele centrum

Als je tot het emotionele centrum behoort heb je kans dat je gevoel niet helemaal in balans is met je verstand. Je kunt nog wel eens door emoties overspoeld worden. Voor jou gaat op dat je spreekt in de taal van het gevoel met het uiten van emoties. Het vreemde is dat je daardoor niet altijd goed bij je echte gevoel kunt komen. Als je een briljant idee hebt, dat ontstaat bij je gevoel, komen er direct emoties achteraan die het idee niet onderbouwen maar zelfs tegenspreken. Je raakt je gevoel kwijt en raakt verstrikt in de uitingen ervan, de emoties. Wat je moet leren is om de emoties te reguleren. Je moet ze een plaats geven waardoor ze je gevoel niet meer beïnvloeden maar juist ondersteunen.

Oefening
Ga rechtop zitten op een gemakkelijke stoel en zet je voeten naast elkaar. Haal diep adem door je neus en laat de adem eerst in de buik stromen. Laat je buik bol worden en vul dan pas de longen. Laat de adem langzaam door je mond ontsnappen. Herhaal dit een aantal keer. Blijf rustig zitten en concentreer je op je gevoel. Je zit ontspannen en ademt rustig en diep in. Je voelt je uitstekend want alle spanning en emotie laat je door je mond ontsnappen. Je voelt alleen nog maar. Leg nu je linkerhand op je hart en je rechterhand op je voorhoofd. Adem diep in door de neus. Blaas nu met kracht de adem door je mond naar buiten. Blijf helemaal bij je gevoel. Voel nu wat er naar boven komt. Blijf in- en uitademen. Doe dit minstens vier keer. Concentreer je op je buik en blaas alle emoties van je af. Alles wat overblijft is je gevoel.

Voorbeeld
Een bekend fotomodel dat deelnam aan een workshop Enneagram was het Enneatype 4 en behoorde dus tot het emotionele centrum. Ze had veel opdrachten en was als model een groot succes. Toen het einde van haar carrière naderde wilde ze iets anders beginnen. Ze had steeds goede ideeën want ze kon ook gemakkelijk bij haar gevoel komen. Het probleem was echter dat ze vrij snel ruzie had met mensen met wie ze een nieuwe project moest gaan starten. Zo kreeg ze een opdracht van een bekend tijdschrift om een serie te schrijven over schoonheid. Ze vond het een geweldige opdracht en gooide zich er helemaal in. Ze moest er een aantal mensen voor interviewen waaronder enkele bekende televisiepresentatrices. Het artikel stuurde ze naar die mensen ter goedkeuring toe. Enkelen hadden nogal wat opmerkingen over het artikel en wilden veranderingen aangebracht hebben. Ons lieve fotomodel ontstak in woede en weigerde de veranderingen, want die waren volgens haar niet redactioneel, maar hadden met imago van de ster te maken. De opdracht werd daarop ingetrokken want de betrokken tv-presentatrices hadden contact met de hoofdredactie opgenomen. De opdracht daarna was een pr-project voor een cosmetica firma. Ons fotomodel moest er in de Rai op een beurs voor zorgen dat alles goed liep met de promotieartikelen en de presentatie daarvan. Ze wilde het zo goed doen dat ze erg veel mensen op de tenen trapte en na twee dagen kwamen alle promotiemeisjes tegen haar in opstand. Ze werd ontslagen van de opdracht. Het bleek dat het fotomodel wel steeds de goede ideeën had en ook precies de juiste mensen wist te benaderen. Ze was dan dicht bij haar gevoel en handelde ernaar. Maar als er met meerdere mensen gewerkt moest worden werd ze overspoeld door emoties. Vooral de angst dat het fout zou gaan blokkeerde haar. Ze vertaalde de houding van anderen naar haar toe verkeerd en plakte daar het etiket ‘wantrouwen’ op. Ze raakte haar gevoel voor de opdracht kwijt en verloor daardoor de opdrachten. Ze leerde op de workshop dat ze heel gemakkelijk bij haar gevoel kon blijven. Nu is ze succesvol als agency voor modellen.

terug